9 Aralık 2022 Cuma

Waterfall yöntemi nedir?

 Waterfall yöntemi, bir projenin ya da bir sürecin adım adım ve sırayla gerçekleştirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, bir projenin ya da bir sürecin tüm aşamaları önceden belirlenir ve her bir aşama tamamlandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir. Bu yöntem sayesinde proje ya da süreçlerin düzenli bir şekilde ilerlemesi sağlanır ve her bir aşamanın tamamlanma zamanı önceden belirlenebilir.


Bu yöntem, projelerin ve süreçlerin yönetiminde sıklıkla kullanılır ve genelde projelerin ya da süreçlerin belirli bir sürede tamamlanması gereken durumlarda tercih edilir. Waterfall yöntemi, bir projenin ya da bir sürecin gerçekleştirilmesinde aşağıdaki adımları içerir:


  1. Gereksinimlerin belirlenmesi: Projenin ya da sürecin ne amaçla yapılacağı, hangi işlevlerin gerçekleştirileceği ve hangi özelliklerin sağlanması gerektiği gibi konuların belirlenmesi için yapılan aşamadır. Bu aşamada, projenin ya da sürecin hedefleri ve kapsamı belirlenir.
  2. Tasarım: Projenin ya da sürecin nasıl gerçekleştirileceği konusunda detaylı bir planlama yapılır. Bu aşamada, projenin ya da sürecin tasarımı yapılır ve hangi araçların kullanılacağı, hangi adımların izleneceği gibi konular belirlenir.
  3. Geliştirme: Projenin ya da sürecin gerçekleştirilmesi için gerekli olan araçların ve yazılımların geliştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada, projenin ya da sürecin tasarımına uygun olarak yazılım ve araçlar geliştirilir.
  4. Test etme: Projenin ya da sürecin geliştirilen araçlarının ve yazılımlarının doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığının test edilmesi aşamasıdır.
  5. Dağıtım: Projenin ya da sürecin tamamlanmasının ardından, geliştirilen araçların ve yazılımların kullanıma sunulması aşamasıdır. Bu aşamada, projenin ya da sürecin ürünü olan araçlar ve yazılımlar kullanıcılara dağıtılır ve kullanıma hazır hale getirilir.
  6. İzleme ve değerlendirme: Projenin ya da sürecin tamamlanmasının ardından, projenin ya da sürecin başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği izlenir ve değerlendirilir. Bu aşamada, projenin ya da sürecin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı, kullanıcılar tarafından nasıl karşılandığı gibi konular incelenir ve projenin ya da sürecin başarısı değerlendirilir.


Bu adımlar, Waterfall yönteminde projenin ya da sürecin gerçekleştirilmesinde izlenen genel yolu oluşturur. Ancak, her proje ya da süreç farklılık gösterebilir ve bu adımların sırası ya da içeriği değişiklik gösterebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Thor Projesi - Tungsten Çubuğun Serbest Düşüşü Bilimsel

50 metre boyunda 2 çapında bir tungsten çubuk kaç kilogram ağırlığındadır ve 100km yukarıdan serbest bırakılırsa maksimum kaç km/saat hıza u...