9 Aralık 2022 Cuma

Şifreleme Algoritması Nedir?

Şifreleme algoritması, verilerin güvenliğini sağlamak için kullanılan matematiksel bir yöntemdir. Bu yöntemler sayesinde, veriler bir anahtar kullanılarak şifrelenir ve sadece bu anahtarı bilen kişiler tarafından okunabilir hale gelir.


Şifreleme algoritmaları, verileri şifreleyerek güvenliğini sağlamak için kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler sayesinde, veriler bir anahtar kullanılarak şifrelenir ve sadece bu anahtarı bilen kişiler tarafından okunabilir hale gelir.


Şifreleme algoritmaları, genellikle iki farklı tipte olabilir: Şifreleme algoritmaları ve çözme algoritmaları. Şifreleme algoritmaları, verileri şifreleyen yöntemlerdir. Bu yöntemler sayesinde, veriler bir anahtar kullanılarak şifrelenir ve sadece bu anahtarı bilen kişiler tarafından okunabilir hale gelir.


Çözme algoritmaları ise, şifrelenmiş verileri orjinal haline döndüren yöntemlerdir. Bu yöntemler sayesinde, bir anahtar kullanılarak şifrelenmiş veriler okunabilir hale dönüştürülebilir.


Şifreleme algoritmaları, günümüzde birçok farklı tipte olabilir. Örneğin, simetrik şifreleme algoritmaları ve asimetrik şifreleme algoritmaları gibi. Simetrik şifreleme algoritmaları, aynı anahtarı kullanarak verileri şifreleyip çözen yöntemlerdir. Asimetrik şifreleme algoritmaları ise, farklı anahtarlar kullanarak verileri şifreleyip çözen yöntemlerdir.


Günümüzde kullanılan en popüler şifreleme algoritmaları arasında, RSA, AES ve DES gibi algoritmalar bulunmaktadır. Bu algoritmalar, güvenlik açısından oldukça güçlü ve kullanışlı olarak kabul edilirler.Aşağıdaki örnekte, bir metin içeriğini bir anahtar kullanarak simetrik şifreleme algoritması ile şifreleyip çözen bir JavaScript kodu bulunmaktadır:// Metni şifreleyen fonksiyon

function encrypt(text, key) {

    // Metni karakter dizisine dönüştür

    var chars = text.split("");


    // Her bir karakteri tek tek dolaş

    for (var i = 0; i < chars.length; i++) {

        // Karakteri anahtar kadar kaydır

        var charCode = chars[i].charCodeAt(0) + key;

        // Karakteri tekrar metne dönüştür

        chars[i] = String.fromCharCode(charCode);

    }


    // Şifrelenmiş metni döndür

    return chars.join("");

}


// Metni çözen fonksiyon

function decrypt(text, key) {

    // Metni karakter dizisine dönüştür

    var chars = text.split("");


    // Her bir karakteri tek tek dolaş

    for (var i = 0; i < chars.length; i++) {

        // Karakteri anahtar kadar kaydır

        var charCode = chars[i].charCodeAt(0) - key;

        // Karakteri tekrar metne dönüştür

        chars[i] = String.fromCharCode(charCode);

    }


    // Çözülmüş metni döndür

    return chars.join("");

}


// Örnek metin

var text = "Yazılım Mağarası";


// Anahtar

var key = 5;


// Örnek metni şifrele

var encryptedText = encrypt(text, key);


// Sonuç

console.log("Şifrelenmiş metin: " + encryptedText);


// Şifrelenmiş metni çöz

var decryptedText = decrypt(encryptedText, key);


// Sonuç

console.log("Çözülen Metin", decryptedText);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Thor Projesi - Tungsten Çubuğun Serbest Düşüşü Bilimsel

50 metre boyunda 2 çapında bir tungsten çubuk kaç kilogram ağırlığındadır ve 100km yukarıdan serbest bırakılırsa maksimum kaç km/saat hıza u...